רני לוי – עובד סוציאלי מטפל, פסיכותרפיסט ומנחה קבוצות
רני לוי – עובד סוציאלי מטפל, פסיכותרפיסט ומנחה קבוצות

קבוצת גברים פמיניסטית – עבודה קבוצתית עם מתנדבי קו הסיוע לנפגעי תקיפה מינית

(הרצאה מכנס הנחיית קבוצות אביב 2005)

פרטי מגיש העבודה: רן לוי M.S.W

שם המוסד: מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.

ת.ד : 26368 ת"א 61263 (כתובת חסויה)

בין החודשים יולי וספטמבר 2001 התקיימה ב"מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית" קבוצת גברים פמיניסטית. מטרת הקבוצה הייתה לברר יחסים בין אישיים ופיתוח מודעות עצמית על רקע הזהות הג'נדרית. זאת הקבוצה הדינאמית הראשונה שהתקיימה לגברים באוריאנטציה פמיניסטית בארץ.

הקבוצה כללה עשרה גברים מבין מתנדבי קו הסיוע לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית ונפגשה שתים עשרה מפגשים שבועיים, שעה וחצי כל מפגש.

הגברים אשר מתנדבים במרכז הסיוע עוברים הכשרה לסייע לגברים נפגעי תקיפה מינית. האורינטציה הפמיניסטית של מרכז הסיוע מביא את המתנדבים למודעות גבוהה לשיוך הג'נדרי שלהם והשפעתו על אישיותם וחייהם האישיים, הזוגיים והמקצועיים, מטרת הקבוצה הייתה לברר השפעות השיוך הג'נדרי על הגברים בסביבה של גברים.

נושאים רבים הקשורים לזהות אישית גברית הועלו יחד עם נושאים המוכרים בהתפתחות קבוצה דינאמית. כעס, נפרדות, חרדה ותמות של תלות באו לידי ביטוי מיוחד ושונה עקב הסביבה הגברית בלבד. ראינו כמה קשה לגברים להביע את מצוקתם במילים וכמה הלקסיקון הגברי לתיאור לרגשות חסר וריק, עד הצורך לצור אותו יש מאין בעזרת החברים בקבוצה.

הועלה הצורך לברר מהו גבר פמיניסט עבור החברים בקבוצה, ואיך נתן להיות גבר פמיניסט מבלי לבטל חלקים מסוימים באשיות כגון כעס, אסרטיביות ותוקפנות, המזוהים כגבריים.

שאלות נוספות היו לגבי מידת הקרבה והאינטימיות האפשרית בין החברים. נושאים בולטים נוספים היו הגבול בין קירבה חברית להומוסקסואלית, שאלות לגבי הומופוביה בקבוצה ובעיקר החרדה מפני קירבה אינטימית לצד צורך גדול לצור כזאת.

החברים גילו קשרים והשפעות בין יחס אביהם לעצמו למשפחתו ואליהם לבין יחסם שלהם לקרוביהם ולעצמם והביעו יחסים אמביולטים כלפי המנחה שהושם כדמות הורית דורשנית אך גם שומרת ומאפשרת. ההנחיה הדינאמית והרקע הפמיניסטי יצרו מתח שאפשר בדיקת תמות מסורתיות בהתפתחות קבוצה יחד עם פרשנות פמיניסטית המכוונת לג'נדר של הדובר ולא רק לעולמו הפנימי.

בכדי להשתתף בקבוצה מעיין זאת נזקקים המשתתפים לאומץ רב, לא האומץ הגברי המסורתי להבא לידי ביטוי בשדה הקרב או ביריבויות העסקיות אלה זה הדורש מהם לצלול לעומק הקרבה הרגשית ולהתמודד עם החרדה הבא עם קירבה זאת לצד התמיכה והאינטימיות הנוצרת.