רני לוי
רני לוי
עובד סוציאלי מטפל, פסיכותרפיסט ומנחה קבוצות מוסמך

כאשר המטופל נדבק ב-HIV במהלך הטיפול

– מתוך יום עיון: בין נטיייה (מינית) להטייה (מיקצועית) 2010 (מרכז חושן)

בסדנא זו ברצוננו לעסוק במצב מוגדר אחד, אשר לו פנים והבטים מגוונים.

הסיטואציה שבה נעסוק היא הידבקות של מטופל/ת ב-HIV במהלך הטיפול.

מתוך התנסויות נפרדות בסיטואציה כזו בקליניקה ודיון על כך, עלו אצל שנינו שאלות שונות:

  • האם יש הבדל עקרוני בין הידבקות ב-HIV במהלך הטיפול לבין התרחשות של אירוע קשה אחר, כגון חוויה של שכול, גילוי מחלה אחרת, או תאונה ופציעה, המתרחשים במהלך הטיפול?
  • מה מקומו של המטפל, מבחינה הקונקרטית והנפשית, מול אירוע כל כך משמעותי אצל המטופל?
  • כיצד משפיעה ההידבקות על יחסי ההעברה וההעברה הנגדית בטיפול?
  • האם הטיפול יכול לשרוד את הידבקות המטופל?

כאשר המטופל נדבק ב-HIV במהלך הטיפול, עולות אצל המטפל/ת תחושות של כאב על האופן בו חיי המטופל יצאו ממסלולם, חרדה לגורל המטופל, אשמה על כך שלא שמר/ה על המטופל, וכן צורך במתן תשובות לשאלות קונקרטיות הקשורות בעזרה למטופל.

בסדנא נשתף בניסיוננו בעבודה עם סיטואציות כאלה בקליניקה, נביא חומר תיאורטי הקשור בנושא, ונפתח את הדיון להעלאת שאלות ולשיתוף בדילמות, בשאלות אתיות, וברגשות הקשורים לחוויה זו.